ÚVOD AUDIT PORADENSTVO ÚČTOVNÍCTVO A MZDY FORMULÁRE LINKY
Linky

Obchodný register slovenskej republiky
 
Živnostenský register slovenskej republiky
 
Daňové riaditeľstvo
 
Ministerstvo financií
 
Zbierka zákonov
 
Financie
 
Slovenská komora audítorov
 
Slovenská komora daňových poradcov
 
Národná banka slovenska
 
Obchodný register českej republiky
 
 
DCA Audit, s.r.o.
Ing. Zuzana Šelingová
Sídlo:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email dcaaudit@dcaaudit.sk
web htpp://www.dcaaudit.sk