ÚVOD AUDIT PORADENSTVO ÚČTOVNÍCTVO A MZDY FORMULÁRE LINKY
DCA Audit s.r.o. je slovenská audítorská a poradenská spoločnosť poskytujúca služby nepretržite od roku 1998. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel S.r.o., vložka číslo 11999/R. Je členom Slovenskej komory audítorov (SKAU) s číslom licencie 219.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti audítorského overovania, ekonomického a finančného poradenstva v súlade s platnou slovenskou legislatívou a rešpektovaním všeobecne uznávaných medzinárodných štandardov auditu.

DCA Audit s.r.o.
poskytuje služby svojím klientom s prihliadnutím k ich špecifickým požiadavkám s dôrazom na kvalitu a spokojnosť klienta.
 
DCA Audit, s.r.o.
Ing. Zuzana Šelingová
Sídlo:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email dcaaudit@dcaaudit.sk
web htpp://www.dcaaudit.sk