ÚVOD AUDIT PORADENSTVO ÚČTOVNÍCTVO A MZDY FORMULÁRE LINKY
Poradenské služby

  • ekonomické a finančné poradenstvo
  • poradenstvo pri vypracovaní podnikateľských zámerov
  • poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc
  • poradenstvo k zostaveniu finančných výkazov - Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámok
 
DCA Audit, s.r.o.
Ing. Zuzana Šelingová
Sídlo:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email dcaaudit@dcaaudit.sk
web htpp://www.dcaaudit.sk