ÚVOD AUDIT PORADENSTVO ÚČTOVNÍCTVO A MZDY FORMULÁRE LINKY
Účtovnícke služby

vedenie podvojného účtovníctva
 • Externé spracovanie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Poskytovanie priebežných informácií o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane daňového priznania dane z príjmov a účtovných výkazov právnických osôb
 • Spracovanie štatistických hlásení
 • Bezplatné konzultácie v oblasti daňového a účtovného poradenstva v rámci spracovávaných účtovných dokladov
vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Externé spracovanie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Poskytovanie priebežných informácií o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane daňového priznania dane z príjmov a účtovných výkazov fyzických osôb
 • Spracovanie štatistických hlásení
 • Bezplatné konzultácie v oblasti daňového a účtovného poradenstva v rámci spracovávaných účtovných dokladov
vedenie mzdovej agendy
 • Mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy podľa platnej legislatívy
 • Vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • Spracovanie hlásení odvodov do jednotlivých fondov sociálneho a zdravotného poistenia
 • Spracovanie príkazov k úhrade jednotlivých platieb
 
DCA Audit, s.r.o.
Ing. Zuzana Šelingová
Sídlo:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Kancelária:
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
tel. +421-42 4420068
+421-42 4440865
fax +421-42 4440864
mobil +421-905 660848
email dcaaudit@dcaaudit.sk
web htpp://www.dcaaudit.sk